Möt Lena Carlsson

På Minatjänster.se-kontoret är Lena Carlsson en självklar personlighet med sin rutin och glädje. Hon sköter om uppsägningarna på ett fantastiskt sätt och tar kontakt med leverantörerna när frågetecken behöver rätas ut och återkopplar detta till våra medlemmar.

Lena har en bakgrund inom IT och arbetar på Minatjänster.se för att utveckla uppsägningsprocessen samt hanteringen mellan medlemmen och leverantören. Det är viktigt att det inte tar för lång tid mellan begäran av uppsägningen till den faktiskt genomförs.

– Jag tittar först igenom gårdagen och letar efter akuta ärenden. I första hand är det uppsägningar vi inte fått svar på eller behöver återkoppling från leverantör eller medlem. Ibland finns det ärenden som gör att även det manuella arbetet stoppas upp: inget svar från leverantör, behov av fler uppgifter, med mera. Dessa ärenden ger också underlag till förbättringar av en effektivare uppsägningsprocess.

Lena söker dagligen efter lösningar för att komma närmare en ren automatisering av uppsägningarna. Idag sköts de delvis manuellt av henne, i samråd och samtal med Minatjänster.se-familjen.

– Det finns ett stort engagemang hos oss. Jag kan lyfta problem som jag upptäcker med uppsägningarna och då tittar vi direkt på lösningar. Svaren är raka och vi har en tydlig kommunikation gentemot varandra. Vi arbetar alla mot samma mål, vi vill något. Vi vill framåt och det finns en plan för detta, berättar Lena.

Minatjänster.se arbetar för att medlemmarna ska få bra beslutsunderlag för att ta smarta val. Lena tycker att det är bra att det finns företag som helt och hållet står på kundens sida i avtalsdjungeln.

– Vi står alltid på kundens sida till 100%. Vi låter alltid medlemmen själv ta beslut för sin privatekonomi men vi finns alltid med som support och bollplank.

Lena ser redan att det finns ett stort behov av Minatjänster.se där många har digitaliserat sin hantering av ekonomin. Avsaknad av tid är en bristvara för många.

– Varje fall är unikt, varje person är unik. Vi ger ett bra underlag till varje medlem för att enklare kunna ta bättre individuella beslut för sin ekonomi. Som privatperson hinner man inte alltid lägga ner tiden på att söka efter all information. Så ett behov – defintivt!

Minatjänster.se är succéverktyget som hanterar dina abonnemang – snabbt, enkelt och helt automatiskt.

SKAPA KONTO GRATIS